-
-
-
Jsme na Facebooku

Podporujeme a zahajujeme!

Podporujeme a zahajujeme!

V letošním roce, opět podpoříme a spoluorganizujeme na sportovně sociálním projektu prevence kriminality a patologických jevů -  Sport bez předsudků. Letošní rok je pro projekt opět v něčem nový, neboť bude zahájena spolupráce na dalším dílčím projektu pod názvem Sport bez předsudků XY, jehož cílem bude začlenění a propojení dětí z výrazně slabšího sociálního prostředí a dětských domovů s dětmi z většinové populace. Zde dochází k dlouhodobému efektu spolupráce a vzájemného poznávání a jeho cílem je aktivní začlenění obou skupin do pravidelné a těsné spolupráce v některém našem dalším navazujícím projektu.

V současné době je projekt Sport bez předsudků rozdělen na několik vzájemně se doplňujících programů a podprogramů: Základním programem zůstává Prezentační a popularizační den projektu:1. Den Sportu bez předsudků, který má za cíl prezentovat sport jako možnou a vhodnou alternativu trávení volného času dětí a mládeže. Projekt je složen z těchto disciplín a dovedností:Ragby – běh s míčem, nahrávka a příjem míče, zpracování míče nohou, hra v kontaktu, zastavení protihráče (skládka), kontakt s míčem a kop na ragbyovou brankuAtletické dovednosti - hod raketkou do dálky a na cíl, slalom, běh na 50 metrů a skoky z místaFotbalové dovednosti – střelba na cíl, střelba přes fotbalovou zeď, slalom s míčem, základní obratnost a dovednosti s míčem Basketbal - hod na koš (velikost a vzdálenost dle věku a pohlaví), dribling a slalom s míčem, střelba na koš ve výskoku
Doplňujícím programem projektu je navazující dílčí program:2. Sport bez předsudků XY, který má stejné sportovní zaměření, ale je výlučně zaměřen na propojení dětí z dětských domovů s běžnou populací.
Podprogram projektu:3. Najdi svůj sport! AAneb Kateřina Neumannová podporuje zdravý životní stylZaměření se na detailní sportovní disciplíny a je určen pro pokročilejší zájemce našeho projektu, kteří prošli naším základním programem. 
Specializovaný podprogram projektu:4. Fotbal bez předsudků aneb Staň se kapitánem!Jde o program, který je zaměřen na popularizaci fotbalu a fotbalových dovedností.
Specializovaný podprogram projektu:5. Ragby bez předsudků, Dílčí program je určený pro všechny dětské a dospělé zájemce této rychlé a bojovné hry.
Rádi sympatizujeme a technicky podporujeme projekt vzdělávání:6. Ragbyová akademie Yvese Perrota, Zde se jedná o projekt vzdělávání mladých ragbyových talentů v České republice.Program je zaměřen pouze na zdokonalení ragbyových a sportovních dovedností. Vedle sportovního dopadu má mimořádný společenský dopad na mladou generaci.
Nu, nezbývá si jen pořádně vyhrnout rukávy a dát se práce.I Vy, se můžete k nám přidat a pomáhat!
 Alexander Krizovský

 
Pozvánka na rugby
-
-
-
-
-
-
-