-
-
-
Jsme na Facebooku

Postup při zranění hráče RC Tatra Smíchov

Postup při zranění hráče RC Tatra Smíchov

Vážení členové, rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při akutním zranění hráče RC Tatra Smíchov. Více uvnitř článku…

V rámci snahy o zlepšení zdravotní péče našich hráčů a členů RC Tatra Smíchov představuje novou službu. Ta umožňuje nadstandardní přístup v případě jakéhokoliv zranění. Garantem služby je Doc. Mudr. Vojtěch Havlas z II. lékařské fakulty a FN v Motole. Osobou, která bude celou zdravotnickou péči organizovat ze strany RC Tatra Smíchov je Karel Berounský ml. V případě jakéhokoliv úrazu na hřišti i mimo něj prosím postupujte podle následujících pokynů. V případě dalších dotazů se obraťte na Sportovního ředitele RC Tatra Smíchov Filip Vacka (tel.608 965 755). Služba je hrazena pro aktivní členy klubu v rámci ročních příspěvků.

Postup při akutním zranění hráče během tréninku či turnaje:

  1. vzniklý úraz nahlásit trenérovi RC Tatra Smíchov /pokud nebyl přímo u vzniku úrazu/
  2. navštívit dospělou/dětskou pohotovost FN v Motole, V Úvalu 84, 224 438 590. V případě, že se úraz stal mimo domácí hřiště, je možno navštívit nejbližší pohotovost.
  3. podle závažnosti zranění, co nejdříve lékařskou zprávu naskenovat a zaslat e-mailem či zatelefonovat Karlu Berounskému mladšímu.
    Kontakty: karel.berounsky@gmail.com,  +420 777 326 412.

Karel Berounský je studentem pátého ročníku všeobecného lékařství na 1. LF. Vzniklou situaci s Vámi prodiskutuje a společně se domluvíte na dalším postupu efektivní léčby, popřípadě domluví konzultaci s Doc. MUDr. Havlasem, či s jiným odborným lékařem.

Při chronickém zranění hráče, které není nutné řešit akutně, prosím kontaktujte opět Karla Berounského mladšího, se kterým si domluvíte termín vyšetření u odborného lékaře.

KO

 
Pozvánka na rugby
-
-
-
-
-
-
-