-
-
-
Jsme na Facebooku

Download

Formulář přihlášky; přihlášku vyplňte na webu, před odesláním vytiskněte, podepsište a přineste na trénink

Prohlášení o vstupní lékařské prohlídce (pro kategorie U12 a starší)

 

Tatra manual corporate identity logo a ani jeho části nesmějí být použity bez souhlasu VV RC Tatra Smíchov či pověřené osoby! (vztahuje se i na použití loga/jeho části na textilu, propagačních předmětech apod.)

Tatra corporate identity v křivkách logo a ani jeho části nesmějí být použity bez souhlasu VV RC Tatra Smíchov či pověřené osoby! (vztahuje se i na použití loga/jeho části na textilu, propagačních předmětech apod.)

Tatra corporate indentity náhled logo a ani jeho části nesmějí být použity bez souhlasu VV RC Tatra Smíchov či pověřené osoby! (vztahuje se i na použití loga/jeho části na textilu, propagačních předmětech apod.)

 

Souhlas a plná moc Borovice 2017

Bezinfekčnost

Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Informace k ragby kempu Borovice 2017

 
Pozvánka na rugby
-
-
-
-
-
-
-